Haster: Stopp rivingen av bolighus i Al Hadidiye

Til den norske ambassaden i Tel Aviv

Jeg ber dere herved om å iverksette umiddelbare tiltak overfor israelske myndigheter, som nylig har utstedt 9 nye rivningsvarsler til det truede palestinske beduin-samfunnet i al Hadidiye, i den nordlige delen av Jordan-dalen.

Al Hadidiye har 112 faste innbyggere og omkring 130 innbyggere som vil forlate området i vinter, da israelske styrker allerede har ødelagt hjemmene deres. Torsdag 10. november overleverte israelske myndigheter rivningsvarsler for 17 bygninger. Rivingen av disse bygningene vil ramme 72 mennesker - blant disse kvinner og barn. Disse varslene er en del av en langvarig, omfattende strategi for tvangsflytting iverksatt av israelske myndigheter mot de palestinske innbyggerne i Jordan-dalen. Mange av innbyggerne i al Hadidiye har allerede, som et klart brudd på internasjonal lov og menneskerettighetene, blitt utsatt for ødeleggelse av hjem og eiendom. Israelske bosetninger i samme område er subsidiert av staten, og deres jordbruksprodukter - et resultat av krigsforbrytelser - er fortsatt tillatt på det europeiske markedet.

Jeg oppfordrer dere til, i solidaritet, å avlegge al Hadidiye et besøk før 18. november som er dagen rivningsvarselet trer i kraft, og klage til israelske myndigheter gjennom diplomatiske kanaler.

Med vennlig hilsen,

Send A Message Now